Rubriky
Severní Morava a Slezsko Technické budovy

Janečkův mlýn

P1280426Mlýn z konce devatenáctého století postavený panem Aloisem Janečkem.  Je tvořen pětipodlažní budovou mlýna, rodinným domem, pilou a malou vodní elektrárnou. V pozdější době byl užíván převážně ke skladování materiálů

Rubriky
Ostatní Severní Morava a Slezsko

Bývalý mlýn – Mlýnec

P1300701Zbytky bývalého mlýna pravděpodobně z počátku 20. století, který stojí u rybníka Mlýnec. Z mlýna zbyly jen obvodové zdi, další přízemní budovy jsou také zchátralé. Po ukončení provozu mlýna objekt sloužil jako hospodářská usedlost. Z původního mlýna se zachovala pouze vrata.